Bijblijven met beveiliging

In een tijdperk waarin de vooruitgang door technologie steeds sneller gaat, stellen geavanceerde spraakoplossingen drukke professionals in staat hun werkdag optimaal te benutten. Deze oplossingen zijn niet alleen bedoeld om audio op te nemen, maar ook om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, teamleden flexibeler te laten werken en minder tijd en moeite te besteden aan administratieve taken die elders beter kunnen worden uitgevoerd.

Nieuwe spraakmogelijkheden betekenen nieuwe behoeften aan gegevensbescherming

Omdat de voordelen van nieuwe spraakinnovaties enorm zijn en een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf, is het belangrijk dat men zich bewust is van de veiligheidaspecten van snelgroeiende technologieën. De evaluatie van de beveiligingsmogelijkheden van nieuwe technologieën moet voorop staan bij alle planningsgesprekken wanneer organisaties nieuwe software en hardware in hun IT-omgeving introduceren.

Gegevensbescherming is de laatste jaren in alle sectoren een constant thema geworden. Een studie van de Clark School aan de Universiteit van Maryland is een van de eerste die het bijna constante tempo van hackeraanvallen kwantificeert – gemiddeld elke 39 seconden, waardoor elk jaar een op de drie Amerikanen wordt getroffen. Sinds COVID-19 meldde de Amerikaanse FBI een toename van 300% in het aantal gemelde cybermisdaden.


De volgende aspecten van digitale beveiliging moeten grondig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen gelijke tred houden met de nieuwe spraaktechnologieën.

English Version: Keeping Up with Security

Leave a Reply